Ochrana osobných údajov

 1. Tímto udělujete výslovný souhlas Institutu ekonomického vzdělávání, z.ú., se Husníkova 2080/8, PSČ 158 00, Praha – Stodůlky, IČ: 05418372 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl U vložka 493 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOU“) a NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • email
 2. Vaše osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem možnosti následného kontaktování během vaší účasti v soutěži Ekonomická olympiáda a komunikaci po skončení soutěže. Údaje budou uchovávány na zabezpečeném disku Drive společnosti Google.
 3. Vaše údaje budou zpracovávány po dobu 2 let.
 4. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět emailem nebo písemně na následující adresu.
  • E-mail: info@inev.cz
  • Adresa: Husníkova 2080/8, PSČ 158 00, Praha – Stodůlky
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle ZOOU a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 6. S výše uvedeným zpracováním osobních a zvláštních osobních údajů udělujete svůj výslovný souhlas.